Green Igloo voor woningen.

Concepten

Ook verwarmen zonder gas? Genieten van een comfortabel en gezond binnenklimaat én tot 80% besparen op uw energierekening? Neem een kijk in onze oplossingen voor nieuw te bouwen woningen en de Green Igloo transitie van bestaande huizen. De nieuwbouwconcepten zijn samengesteld met een concreet EPC-uitgangspunt en berekend op basis van de NEN 7120. Deze totaaloplossing gaat uit van een standaard RVO-referentiewoning, type tussenwoning, met de hierbij vermelde isolatiewaarden.

All-Electric Nieuwbouw

All-electric concepten op maat, rekening houdend met het gewenste wooncomfort, de energieprestatie die u ambieert (van EPC 0,4 tot Nul op de Meter) en uw budget.

All-Electric Retrofit

Totaalconcept voor de verduurzaming en het energiezuinig of -neutraal maken van niet al te oude huizen, die goed geïsoleerd zijn en voorzien zijn van een laag-temperatuurafgiftesysteem zoals vloerverwarming.

All-Electric Hybride

Totaalconcept voor een all-electric transitie van bestaande woningen die minder goed geïsoleerd zijn en niet voorzien zijn van een laag-temperatuurafgiftesysteem zoals vloerverwarming, zonder aanpassing van de isolatie en de bestaande radiatoren.

All-Electric Renovatie Nul op de Meter

Totaalconcept voor een vergaande all-electric transitie van oudere woningen, die slecht geïsoleerd zijn en doorgaans ramen met enkel glas hebben, met renovatie van de isolatie, het verwerkingssysteem (incl. vloerverwarming) en de ventilatie.

Quickscan

Wenst u Green Igloo te bouwen of een bestaande woning energiezuinig en ‘future ready’ te maken?
Met de QUICKSCAN ontdekt u in een paar tellen welke Green Igloo totaaloplossing voor uw situatie geschikt is.

Bestaande woning of nieuwbouw?

Is de bestaande woning gebouwd na 2000?

Uw oplossing

All-Electric Nieuwbouw

Bevat uw woning een LT afgiftesysteem?

Bent u bereidt om uw isolatie en/of afgiftesysteem aan te passen? (grote renovatie)

Uw oplossing

All-Electric Retrofit

All-electric Renovatie Nul Op De Meter

All-Electric Hybride

Er werd geen oplossing gevonden voor jouw situatie.

Stappenplan

Een Green Igloo project kent 5 fasen of beslismomenten:

U wilt Green Igloo bouwen, en nu?

De eerste fase staat in het teken van het definiëren wat uw specifieke wensen zijn en wat een ‘all-electric’ (bijna) energieneutrale woning voor u betekent. Aan de hand van een oriëntatielijst en een bouwplan brengen we uw woning en woonprofiel in kaart, rekening houdend met uw budget.

Verkenningsfase

In deze fase worden ambities omgezet naar concreet te nemen stappen. U ontvangt een basisplan met duidelijk omschreven doelstellingen en een totaaloplossing binnen uw budget. Pas als u aan het eind van deze fase akkoord geeft voor het voorgestelde plan, wordt het project verder opgestart. Een belangrijke stap richting uw energie neutrale woning!

Verdieping

In deze fase worden de essentiële aspecten van de Green Igloo woning verder onderzocht. Er wordt bijvoorbeeld een warmteverliesberekening gemaakt om precies te weten hoeveel energie nodig is voor het gewenste comfort. Aan de hand hiervan wordt een definitief uitvoeringsplan opgesteld met bijbehorend budget.  Samen bekijken we ook de financieringsmogelijkheden. Wanneer u groen licht geeft wordt gestart met de uitvoering.

Uitvoering

Het plan wordt nauwgezet uitgevoerd. Dankzij de goede voorbereiding en de totaalbenadering, waarin alle aspecten van verwarming tot ventilatie, op elkaar zijn afgestemd, wordt de bouwtijd kort gehouden. Aan het eind van deze fase is de (bijna) energieneutrale woning gerealiseerd.

Monitoren

Het project stopt niet na oplevering. Door het geïnstalleerde monitoring systeem heeft u een klare real-time kijk op het energieverbruik en de energiebalans van uw woning. Daardoor kunnen bovendien eventuele storingen snel worden opgemerkt en verholpen zonder dat u er last van heeft.

Voordelen

Alle Green Igloo Concepten hebben één gemeenschappelijk doel voor ogen: verwarmen zonder gas, zodat de woning geen CO2 meer uitstoot en bijdraagt aan een schoner milieu. Hoe gaaf is dat?

U moet zich zo voorstellen dat een gemiddelde woning met een gemiddeld huishouden een uitstoot heeft van 4.200 kg CO2 per jaar. En dit gebeurt elk jaar opnieuw.
Hoe mooi is het als dat niet meer voor uw woning geldt, en dat u met uw eigen woning een verschil kunt maken op ons klimaat. Naast het milieuaspect is het ook goed voor uw portemonnee en voor uw comfort.

VOORDELEN GREEN IGLOO

Forse energiebesparing
Met Green Igloo oplossingen kunt u fors besparen op uw energierekening doordat u energie zelf opwekt.

Milieuvriendelijk
Green Igloo oplossingen maken gebruik van duurzame energie, hierdoor heeft u 0% CO2 uitstoot.

Extra comfort
Green Igloo oplossingen zijn in staat om naast verwarmen en ventileren ook te kunnen koelen.

Veiligheid
Met Green Igloo oplossingen heeft u een levensloopbestendige woning. Door uw gasvrije woning is er geen gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

Subsidie op aanschaf
Met de ISDE subsidie heeft u recht op minimaal €2.300,- subsidie op de aanschaf van een Green Igloo oplossing. Geldig tot en met 31-12-2016.

Groene hypotheek
De Rabobank biedt voor Nul op de Meter woningen speciale financieringsmogelijkheden, waarbij u, afhankelijk van uw situatie, tot € 27.000 kunt financieren boven op uw hypotheek bedrag. Daarnaast is er de Energiebespaarlening. Een regeling, waarbij u tegen een gunstige rente een lening tot maximaal €25.000,- kunt afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer-en gevelisolatie, hoogrendementsbeglazing en zonnepanelen.

Er zijn diverse mogelijkheden om een woning te voorzien van verwarming, warm tapwater en ventilatie op basis van ‘all electric’ oplossingen en hernieuwbare energie.
Wat uw energie- en comfortambitie ook is, onze projecten vertrekken altijd vanuit de Green Igloo energetica.

  1. Een goede isolatie en kierdichtheid
  2. Een goede ventilatie
  3. Verwarming met hernieuwbare energie en een laag-temperatuur afgiftesysteem
  4. Energieopwekking middels pv-panelen

Isolatiewaarden

Vloerisolatie
3,5 m2 W/K

Gevelisolatie
4,5 m2 W/K

Dakisolatie
6 m2 W/K

Glassoort
1,3 W/m2K

Qv 10 spec waarde
3,5 dm3/s m2

EPC

Waarvoor staat EPC?

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) geeft de energetische efficiëntie van woningen weer, berekend conform NEN 7120. In Nederland geldt sinds 2015 een eis van EPC 0,4 voor nieuw te bouwen woningen. Deze mogen 40% van de energie gebruiken die een gemiddelde woning in 1990 nodig had voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water.

Bij een volledig energieneutrale woning is de EPC nul. Alleen het gebouwgebonden energieverbruik wordt gewaardeerd in de energieprestatie, dus niet het verbruik van huishoudelijke apparatuur. Vanaf 2020 moeten alle nieuwe huizen ‘bijna’ energieneutraal worden gebouwd.

Wat betekent ‘nul-op-de-meter’?

In de markt worden ook andere termen gehanteerd zoals ‘nul-op-de-meter’ en ‘energienotaloos’. Hierbij wordt naar alle energiegebruiken gekeken dus ook die van huishoudelijke apparaten. De EPC van ‘nul-op-de-meter’ en ‘energienotaloze’ woningen zal daarom lager zijn dan 0.

Future ready

Het Green Igloo concept maakt het mogelijk aan de eisen van vandaag en morgen te voldoen. De bundeling van technisch geavanceerde oplossingen voor ventilatie, verwarming, koeling en warm tapwater tot één systeem biedt de volgende voordelen:

  1. Oplossingsgericht en duurzaam energie besparen om de stijgende woonlasten en huisvestingskosten in de hand te houden.
  2. Een hoge graad van klimaatcomfort in een energieneutrale en gezonde woonomgeving.
  3. Future ready wonen door het gebruik van hernieuwbare energie.

KIWA certificatie

Alle Fujitsu warmtepompen en Orcon ventilatiesystemen zijn gemeten bij KIWA. Hierdoor zijn ze met naam en type in de EPC-rekensoftware 2.0 opgenomen. U rekent hierdoor gegarandeerd met de hoogste opwekkingsrendementen van onze toestellen voor het verkrijgen van een goede EPC.

Meer info op: www.uniec.nl

Financieringsmogelijkheden

ISDE subsidie

De Nederlandse overheid stimuleert het gebruik van hernieuwbare energie met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze subsidie is bedoeld om de aanschaf van kleinschalige duurzame energie-opwekkers te stimuleren.

Zo is er voor de aanschaf van een Fujitsu lucht-water warmtepomp minimaal € 2300 subsidie beschikbaar en voor een Sanistage warmtepompboiler € 500.

Meer informatie op www.rvo.nl

Duurzame leningen

Om te kunnen investeren in duurzame klimaatoplossingen kan de eindgebruiker – indien nodig – een duurzame lening afsluiten. Deze wordt vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) uitgegeven. Hier kan tegen een zeer laag tarief tot € 25.000 geleend worden met een looptijd van 15 jaar. Met deze lening is het mogelijk om budgetneutraal een energieneutrale woning te creëren.

STEP voor de verhuurder

Voor de huursector is er STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector). De verhuurder, bijvoorbeeld een woningcorporatie, kan financiële ondersteuning krijgen om het energielabel van zijn huurwoningen te verbeteren. De stimuleringsregeling komt voort uit het Nationaal Energieakkoord.

Meer informatie op www.agentschap.nl

Rabobank

De Rabobank biedt voor Nul op de Meter woningen speciale finan­cieringsmogelijkheden, waarbij u, afhankelijk van uw situatie, tot €27.000 kunt financieren boven op uw hypotheek bedrag. Daarnaast is er de Energiebespaarlening. Een regeling, waarbij u tegen een gunstige rente een lening tot maximaal €25.000,- kunt afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, hoogrendementsbeglazing en zonnepanelen.

Meer informatie op www.rabobank.nl en www.ikinvesteerslim.nl

VOLG ONS OP
© GREEN IGLOO
Webdesign Come To Kate
Share This