Green Igloo voor utiliteit.

Ook voor utiliteitsgebouwen zoals kantoorpanden en schoolgebouwen kan Green Igloo als all-electric energiezuinige klimaatoplossing worden ingezet. Deze utiliteitsgebouwen hebben geen gasaansluiting en zijn voorzien van een EPG 0.57. Met behulp van PV-panelen kunnen deze gebouwen gemakkelijk energieneutraal gemaakt worden. De elektriciteit uit zonne-energie wordt optimaal genut door de energiezuinige Fujitsu warmtepompen. De ventilatiesystemen met warmteterugwinning van Orcon zorgen voor gezonde, verse lucht en extra energiebesparing.

Stappenplan

Een Green Igloo project kent 5 fasen of beslismomenten:

U wilt Green Igloo bouwen, en nu?

De eerste fase staat in het teken van het definiëren wat uw specifieke wensen zijn en wat een ‘all-electric’ (bijna) energieneutraal bouwproject voor u betekent. Aan de hand van een oriëntatielijst en een bouwplan brengen we uw project en gebruiksprofiel in kaart, rekening houdend met uw budget.

Verkenningsfase

In deze fase worden ambities omgezet naar concreet te nemen stappen. U ontvangt een basisplan met duidelijk omschreven doelstellingen en een totaaloplossing binnen uw budget. Pas als u aan het eind van deze fase akkoord geeft voor het voorgestelde plan, wordt het project verder verdiept.

Verdieping

In deze fase worden de essentiële aspecten van de Green Igloo pand verder onderzocht. Er wordt bijvoorbeeld een warmteverliesberekening gemaakt om precies te weten hoeveel energie nodig is voor het gewenste comfort. Aan de hand hiervan wordt een definitief uitvoeringsplan opgesteld met bijgehorend budget. Samen bekijken we ook de financieringsmogelijkheden. Wanneer u groen licht geeft wordt gestart met de uitvoering.

Uitvoering

Het plan wordt nauwgezet uitgevoerd. Dankzij de goede voorbereiding en de totaalbenadering, waarin alle aspecten van verwarming tot ventilatie, op elkaar zijn afgestemd, wordt de bouwtijd kort gehouden. Aan het eind van deze fase is het (bijna) energieneutrale gebouw gerealiseerd.

Monitoren

Het project stopt niet na oplevering. Door het geïnstalleerde monitoring systeem heeft u een klare real-time kijk op het energieverbruik en de energiebalans van uw pand. Daardoor kunnen bovendien eventuele storingen snel worden opgemerkt en verholpen zonder dat u er last van heeft.

Voorbeeld

Hier ziet u een voorbeeld van een Green Igloo toepassing op een kantoorpand.

  • Een multisplit warmtepompsysteem met inbouw AircoHeaters en Comodair luchtverdeelroosters voor de energiezuinige en comfortabele verwarming en koeling van de kantoorruimtes
  • Twee in het plafond ingebouwde Airjet modules die zorgen voor een warm luchtgordijn bij de ingang.
  • Een hoog-aan-de-wand Ecoverter unit die het computerlokaal energiezuinig koelt en de temperatuur constant houdt op 21°C
  • Een Waterstage lucht-water warmtepomp die het magazijn op een constante en aangename temperatuur houdt
  • Een Sanistage boiler met ingebouwde warmtepomp voor warm tapwater
  • Een Orcon balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw)

EPG

Waarvoor staat EPG?

De Energieprestatie van gebouwen (EPG) geeft de energetische efficiëntie van nieuwbouw gebouwen weer, berekend conform NEN 7120. In Nederland geldt sinds 2015 een eis van EPG 0,75 afhankelijk van de functie van het gebouw. Deze mogen 40% van de energie gebruiken die een gemiddeld gebouw in 1990 nodig had voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water.

Bij een volledig energieneutraal gebouw is de EPG nul. Alleen het gebouw gebonden energieverbruik wordt gewaardeerd in de energieprestatie, dus niet het verbruik van kantoorapparatuur en bedrijfsprocessen. Vanaf 2018 moeten alle nieuwe gebouwen ‘bijna’ energieneutraal worden gebouwd (BENG).

Wat betekent ‘nul-op-de-meter’?

In de markt worden ook andere termen gehanteerd zoals ‘nul-op-de-meter’ en ‘energienotaloos’. Hierbij wordt naar alle energiegebruiken gekeken dus ook de gebruiken voor de bedrijfsprocessen (ICT, restauratieve voorzieningen, enz.).
De EPC van ‘nul-op-de-meter’ en ‘energienotaloze’ gebouwen zal daarom lager zijn dan 0.

Future ready

Het Green Igloo concept maakt het mogelijk aan de eisen van vandaag en morgen te voldoen. De bundeling van technisch geavanceerde oplossingen voor ventilatie, verwarming, koeling en warm tapwater tot één systeem biedt aansprekende voordelen:

  1. Oplossingsgericht en duurzaam energie besparen om de stijgende bedrijfslasten en huisvestingskosten in de hand te houden.
  2. Een hoge graad van klimaatcomfort in een energieneutrale en gezonde publieke of werkomgeving.

Energielabel

Sinds juli 2014 is het voor nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen verplicht om een energielabel te hebben. Het label is voor de opdrachtgever de bevestiging dat het gebouw echt voldoet aan de energieberekeningen die vooraf gemaakt zijn. Certificatie is nodig om energielabels af te mogen geven.

 

KIWA certificatie

Alle Fujitsu warmtepompen en Orcon ventilatiesystemen zijn gemeten bij KIWA. Hierdoor zijn ze met naam en type in de EPC-rekensoftware 2.0 opgenomen. U rekent hierdoor gegarandeerd met de hoogste opwekkingsrendementen van onze toestellen voor het verkrijgen van een goede EPC.

Meer info op: www.uniec.nl

VOLG ONS OP
© GREEN IGLOO
Webdesign Come To Kate
Share This