Kennisplein / Energieprestatie.

Energieprestatie

Wat is energieneutraal?

Energieneutraal is simpel gezegd evenveel energie opwekken als men gebruikt. Er is dan geen maandelijkse energierekening meer en de CO2-uitsoot wordt sterk gereduceerd.

Nederland is op weg naar 100% energieneutraal wonen en werken. Volgens de regelgeving moeten alle nieuwe gebouwen vanaf 31 december 2020 bijna energieneutraal (BENG) zijn.

Kenmerken van een energieneutrale woning:

 • Een zeer goede isolatie van dak, muren en vloer
 • Ramen met HR++ of triple glas
 • Geen of nauwelijks kieren
 • Een balansventilatie met een minimaal warmteverlies dankzij warmteterugwinning
 • Verwarming met duurzaam systeem zoals een warmtepomp in combinatie met een laag-temperatuur afgiftesysteem zoals vloerverwarming
 • Warm tapwater door middel van een warmtepomp of zonneboiler
 • Zelfvoorziening in stroom door middel van pv-panelen
Wat wordt bedoeld met nul-op-de-meter (NOM)?

Het woord zegt het al: nul-op-de-meter betekent dat de energiemeter aan het eind van het jaar op dezelfde stand staat als in het begin van het jaar. Over het hele jaar gemeten is er net zoveel energie opgewekt als verbruikt. Sommige leveranciers van nul-op-de-meter woningen garanderen dit onder bepaalde voorwaarden in een energieprestatiecontract.

Wat moet ik verstaan onder een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)?

Volgens de nieuwe wet- en regelgeving moeten vanaf eind 2020 alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutraal zijn.

De energieprestatie van deze gebouwen wordt aan de hand van drie eisen vastgelegd:

 1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 2. Het maximale primair energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Deze eisen sluiten aan op de definitie van bijna-energie-neutrale-gebouwen zoals beschreven in de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) en op het uitgangspunt van het energieakkoord waarin energiebesparing voorop staat:

 1. Energiebehoefte
  De energiebehoefte voor verwarming en koeling wordt bij elkaar opgeteld. Voor utiliteitsgebouwen (scholen, kantoren, winkelpanden etc.) telt ook de energiebehoefte voor verlichting mee. De energiebehoefte kan worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie.
 2. Primair energiegebruik
  Het primair energiegebruik wordt berekend door het optellen van het energiegebruik voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen wordt ook het energiegebruik voor verlichting en bevochtiging (indien aanwezig) meegeteld.
  Voor woningen en utiliteitsgebouwen met PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen, wordt de opgewekte energie van het primair energiegebruik afgetrokken.
 3. Aandeel hernieuwbare energie
  Het aandeel hernieuwbare energie van een gebouw wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare en primair energiegebruik.

Het vervolg van deze energieprestatie-eisen is dat gebouwen beter geïsoleerd en luchtdicht gebouwd moeten worden. Dit heeft effect op het binnenklimaat omdat verse lucht moeilijker in het gebouw geraakt en vuile lucht moeilijker uit het gebouw.  Daarom is het van groot belang dat er een goed klimaatsysteem in deze BENG gebouwen aanwezig is.

Bron: www.rvo.nl

Wat houdt de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) in?

EPC is een norm voor de energiezuinigheid van woningen. Het energiegebruik als gevolg van verwarming, koeling, ventilatie en warm tapwater is hierbij zeer bepalend.

Hoe lager de EPC hoe gunstiger de energiebalans van de woning. Voor nieuwbouwwoningen na 1 januari 2015 is de EPC regelgeving aangescherpt. Nieuwbouwwoningen mogen nog maar een EPC hebben van maximaal 0,4. Voor een woning met een hogere EPC mag de gemeente geen bouwvergunning (omgevingsvergunning) afgeven.

Wat betekenen de energielabels voor de woningbouw?

Sinds de aanscherping van de EPC regelgeving hebben alle huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is bedoeld als stimulans om woningen energiezuiniger te maken. Een EPC van bijvoorbeeld 0,4 staat gelijk aan een A++ energielabel, wat betekend dat de woning een zeer laag energieverbruik heeft.

Bij verkoop of nieuwe verhuur moeten huiseigenaren het voorlopige energielabel definitief gemaakt hebben. Dat kan eenvoudig via de website van de Rijksoverheid.

Wanneer een definitief label bij verkoop of verhuur ontbreekt, dan riskeert u een boete tot 405 euro.

EPC < 0,70 Zeer laag energieverbruik
EPC 0,71 – 1,05 Zeer laag energieverbruik
EPC 1,06 – 1,30 Laag energieverbruik
EPC 1,31 – 1,60 Redelijk laag energieverbruik
EPC 1,61 – 2,00 Gemiddeld energieverbruik
EPC 2,01 – 2,40 Redelijk hoog energieverbruik
EPC 2,41 – 2,90 Hoog energieverbruik
EPC > 2,91 Zeer hoog energieverbruik

VOLG ONS OP
© GREEN IGLOO
Webdesign Come To Kate
Share This